Protokoll fra årsmøte i Naturvernforbundet i Gausdal

Her er saksdokumentene fra årsmøtet

Aktivitetplanen som vedtatt på årsmøte:

  • Verne små områder med gammeskog i Gausdal
  • Opprette pendlerparkeringsplasser sentrale steder i bygda, henvendelse videre til kommunen og andre aktører
  • Verving og organisasjonsbygging, Gausdalsdagen.
  • Følge opp ny reguleringsplan for Skei
  • Fuglekassekurs

I tillegg har ansvaret for arrangere TOPPTRIMMEN for 25 gang, i samarbeid i Gausdal idrettslag.