Referat årsmøte 04.04.20

Det ble avholdt årsmøte etter en innledende debatt om gammelskog og betydningen for klima og det biologiske mangfold.

Årsmøtereferat – Naturvernforbundet i Valdres

Onsdag 4. mars, 2020 – Fagernes

 6 deltakere deltok på behandling av årsmøtesaker. Bjørn Vagstein, Thomas Aslaksby, Anne Mari Helle, Fred Kuyper, Gjermund Andersen og Ole Morten Fossli.

 • Valgt som møteleder – Fred Kuyper
   Valgt som referent – Ole Morten Fossli
 • Valgt som protokollunderskrivere – Bjørn og Anne Mari
 • Årsmelding – Fred la fram dette, godkjent. 
 • Arbeidsprogram – forslag ble lagt fram av Fred. I forbindelse med dette ble temaet miljøpris ble diskutert. Møtet mener at utdeling av pris kan være aktuelt, men at det ikke skal være pengeutdeling knyttet til dette. Møtet mener derimot at vi kan gi økonomisk støtte til gode naturvernsaker. Møtet ønsker at styret skal ha kontaktpersoner i alle Valdreskommuner, styret skal jobbe med dette. Tema catskiing, Fred foreslår at prøveprosjektet i Vang kommune blir fulgt opp med ettersyn i terreng fra vår side, godkjent av møtet. Møtet foreslår at medlemmer inviteres til slåttesamling i juli hos Thomas Aslaksby i Dale i Øystre Slidre. Arbeidsprogrammet er vedtatt. 
 • Regnskap – Fred la fram dette. Godkjent. 
 • Budsjett – Fred la fram dette. Kostnader til miljøvernpris kan brukes på en symbolsk gave. Møtet delegerer utarbeidelse av budsjett til årsmøtet. Vedtatt. 
 • Valg – Thomas fra valgkomiteen la fram forslag til dette:
  Nye styremedlemmer:
  Martin Hansebråten – 2 år styremedlem
  Åse Kamben – 2 år styremedlem
  Gjenvalg –
  Fred Kuyper – for 1 år – leder
  Ole Morten Fossli for 2 år – styremedlem
  Bjørn Vagstein – 2 – varamedlem
  Enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg selv.
   
 • Ingen innmeldte saker fra medlemmene 
 • Delegat til Naturvernforbundets landsmøte – forslag Fred. Vedtatt av møtet. 
 • 2 delegater til fylkesårsmøte. Bjørn og Fred foreslås. Vedtatt.