Referat fra Årsmøte, tirsdag 02.03.21

 

1. Valg av ordstyrer, referent, og protokollunderskrivere.

   Ordstyrer: Fred Kuyper.                         

   Referent: Bjørn Vagstein.                  

   Protolkollunderskrivere: Even Tømte og Martin Hansebråten.

                

   2.Styrets årsmelding.

    Årsmeldingen 2020 opplest og godkjent.

                

   3. Regnskap.                                 

     Regnskap fremlagt og godkjent.                                  

              

   4.Budsjett og arbeidsprogram.

    Budsjett fremlagt og godkjent.

    Fred Kuyper redegjorde for «Arbeidsprogram 2021

   

    5.Valg av styre.

    Styreleder: Fred Kuyper. Valgt for ett år

    Styremedlemmer:

Åse Kamben, ikke på valg – fortsetter ett år

Ole Morten Fossli, på valg – fortsetter i to år

            Martin Hansebråten, ikke på valg – fortsetter ett år

            Even Tømte. Ny, valgt for to år

    Varamedlem til styret: Bjørn Vagstein, velges for ett år.

                 

   6. Valg av valgkomite.                

    Liv Marit Enoksen og Tomas Aslaksby fortsetter ett år til.   

 

   7.Valg av utsending til fylkeslagets årsmøte.

    Fred Kuyper valgt.

 

    8. Valg av utsending til landsmøte.

     Fred Kuyper valgt. Even Tømte møter, hvis Fred ikke kan.

Referent Bjørn Vagstein