Referat fra styremøte 3. juli 2007

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 3. juli, her kan du lese referat.

Naturvernforbundet i Valdres
Referat fra styremøte 03.07.07

Til stede:

Kjell Hagerup, Fred Kuper, Astrid Merete Helle, Ole Morten Fossli, Tanaquil Enzensberger

Forfall

Steinar Bergheim, Ellen Bakke, Tone Engebretsen, Arve Helle.

Møtetid:

7. juli 2007

Møtested:

Øylo Gjestgiveri, Vang

1. Referatsaker

Hva

Ansvar

Frist

OK

Referat fra forrige styremøte 05.06.07.

Overføringer fra Øystre er enda ikke på plass. Må følges opp.

?

Årsmøtereferatet må komme på trykk

Invitasjon til å delta i miljøforum besvares med JA TAKK

Arve

Kommunene kan føle seg uthengt i forbindelse med vår henvendelse. Bør få inn noe i Valdresen om saken. Evt oppfordres Arve/Steinar til å skrive.

Fred

Ole Morten vil prioritere valgkampen i høst.

2. Verving

Hva

Ansvar

Frist

OK

Kommuneansvarlige ringer alle som ikke har betalt kontingent de siste tre åra. Lister er utsendt

Kommuneansv.

3. Info til medlemmer

Hva

Ansvar

Frist

OK

Astrid Merete tok opp at det er litt for dårlig info til medlemmene

Nettsider og medlemsskriv er oppe og går.

4. Valgkamp

Hva

Ansvar

Frist

OK

Det skal stå stand på Fagernes en av lørdagene under valgkampen. Må arrangeres.

Fred

Deltagelse på valgmøter er også viktig.

NVF Ås har lagt ut spørsmål til lokale politikere/kandidater. Listen lages om og gis til Oppland Arbeiderblad og Valdres. Denne bør kopieres

Fred

5. Reguleringsplaner og høringspapirer for Vang

Hva

Ansvar

Frist

OK

Kjell ber om disse og holder seg orientert om aktuelle saker.

Kjell

6. Øylo Gjestgiveri

Hva

Ansvar

Frist

OK

De som fortsatt var til stede fikk omvisning på Gjestgiveriet ved Kjell. Takk!

Vang 05.09.2007

Tanaquil Enzensberger