Referat fra styremøte 30. juni 2009

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 4. mai 2009. Her kan du lese referatet.

REFERAT FRA MØTE DEN 30.06.09 KL 18.30.

Tilstede: Gunnar Heiene,S. Aurdal, Gunnar Breivik V. Slidre, Ole M Fossli Etnedal. Fred Kuyper N.Aurdal og Ellen Bakken Etnedal.

Fravær:Kjell Hagerup Vang. Jan Paulsen.

Ett medlem overvar styremøte hun var fra N.Aurdal.

Sak nr 1 : Referat fra møte 04.05.09 , Referatet godkjent.

Sak nr 2: Avfallskartlegning i noen kommuner i Valdres. Dette er et samarbeid med fylkesmann. Det ble diskutert grundig rundt dette med avfall.

Høringssaker; Bergahalle grustak i S.Aurdal . Det ligger 2 andre grustak i nærheten av dette nye uttaket. Gunnar H skriver et innlegg om dette til kommunen. Fristen er nå i dag og Ole M sender det i dag.

Etnedal: Her ligger arealplan for 2009 til 2012 ute til høring. Hva legger vi vekt på i denne høringen, vi bør ikke fokusere for mye på kollektiv transport. Ole Morten og Ellen arbeider videre med denne saken og legger forslaget ut for språkvasking.

Etnedal naturvernlag ( gammelt lag) har ca 15 tusen på konto. Hva gjør vi med dette. Lokallaget i Valdres og Gjøvik, Land,Toten deler dette beløpet.

Laget i Valdres ønsker og binde opp midlene til en aktivitet, for eksempel miljørapport.

Fred tok opp sitt arbeid med miljørapport, 13 kommuner har miljøstatus rapport. Men det er kun 10 kommuner som har slike rapporter liggende på nettet. Trondheim kommune er en foregangs kommune på dette området. De bruker denne rapporten bevist i sine saksutredninger. Det er kommunen som hovedansvaret i arbeidet med miljøstatus. Vi må få dette mer fram i media og kommunestyrene. Er det noen steder en kan søke om midler til dette arbeidet med miljørapport.

Olegret, Ormtjernskampen den 14 til 16.08.09 verneplanen for området er ikke kommet ennå.

En byste av Hanna R Holmsen blir avduket den 04.07.09 kl 1300 ved Gjende. Hun var den første naturverner.

Oppfordring om noen kan har tid til å gjøre noe i forhold til valget i høst. Vi utsetter saken til neste møte.

Ole Morten er delegat fra Valdres til Landsmøte. Han orientert om saker som blir oversendt til Landsmøte. Se sidene til naturvernforbundet, her ligger saker til Landsnøre.

Møtet avsluttet kl 22.05.

Ref Ellen

Styremøte 30.06.09.doc