Referat fra styremøte 31. mars 2008

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 31. mars 2008. Her kan du lese referat.

STYREMØTE DEN 31.03.08 KL 18.30 HOS FRED KUYPER

Tilstede: Gunnar B, Arve H, Gunnar H, Ole Morten F, Fred K. og Ellen B.

Fravær: Kjell H.

I og med at det er kommet 2 nye inn i styret tok vi en liten presentasjonsrunde.

Ole Morten leste opp ref. fra årsmøte som var den 11.03.03. Det er ennå 2 lag som ikke har overført midler fra gammelt lag til Valdres Naturvernforbundet i Valdres. Kan vi få noe hjelp med dette fra Aud Søyland som satt i styret i N.Aurdal?

Arbeidsfordeling blir slik den har vert innen styret, representanten for hver kommune er høringsinstans og uttaler seg om de lokale sakene. Andre saker og media er det leder som tar seg av. Når vi ser saker i avisen som vedrører oss og våre saker sender vi e-post til hverandre slik at vi alle er oppmerksomme på sakene.

Gunnar Heiene er flink på data og vil gjerne prøve seg på oppgradering av våre hjemmesider.

Dette har vert et litt forsømt område da vi får hjelp fra sentralt hold til dette.

Styremøte den 31.01,08. ble også ref.

Fred kommenterte litt vedrørende miljørapporten han har laget, det er kommet noen kommentarer fra enkelte kommuner og det går mest på at de ikke har kapasitet til slikt arbeid.

Det er vel ingen kommuner som nå har miljøvernkonsulenter. Fred ønsker og jobbe videre med rapporten sin.

Det ble diskutert og gitt info om kraftverk utbygning, fra mikrokraftverk og småkraftverk.

Når det gjelder Valdres natur og kulturpark bør vi følge med og henge etter dem så godt vi kan når det gjelder miljø, slik at det ikke bare blir handelstanden som får fordeler.

Energisparing dette går veldig tregt i kommunene, kan vi være pådriver her?.

Arve har ikke hatt kapasitet til oppfølging av Stølslia 3 og her må vi gjøre noe.

Ole Morten refererte Norges Naturvernforbunds politikk vedr. rovvilt og hvordan vi kan ha ett balansert syn på dette. Konflikt mellom næring og rovvilt, dette gjelder i første rekke sauehold. I Oppland skal det ikke være ynglende bjørn, men det er observert bjørn i S.Aurdal. Gunnar Heiene mente det var bedre å ta ut skadedyr i stedet for slik det er nå med lisensjakt. Heiene sender rundt det han har på denne problematikken, bjørn /sau.

Utsending til Naturvernforbundet i Oppland på Garmo i er Gunnar Breivik og Ole Morten Fossli, utgiftene blir dekket av laget vårt.

Møtet ble avsluttet kl 21.45.

Referat fra styremøte 31. mars 2008