Referat fra styremøte 4. desember 2007

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 4. desember 2007. Her kan du lese referat.

Referat fra styremøte 4. desember 2007