Referat fra styremøte 5. juni 2007

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 5. juni og her kan du lese referatet fra møtet.