Referat fre styremøte 1. juni

Naturvernforbundet i Valdres hadde styremøte 6. april 2010. Her kan du lese referatet.

Referat fra møte den 01,06,2010 kl 18.30 hos Fred K.

Tilstede: Fred K, N. Aurdal, Ole Morten F, Etnedal og Ellen B, Etnedal

Fravær: Jan P, Ø. Slidre, Gunnar H. S.Aurdal og Tanaguil E, Vang.

Ref fra siste møte som var den 06.04 ,10 ble godkjent, Møte den 04.05 her skulle vi prøve nettmøte men, på grunn av treghet i systemet ble det ingen syksess.

Det ble vedtatt å kjøpe blomster til Arve Helle når han er tilbake fra behandling. Ole Morten tar dette oppdraget. I den forbindelse tar Ole Morten kontakt med Ø.Slidre slik at han får tilsendt saker fra kommunen.

De nyinnmeldte medlemmene har betalt kontingent unntatt en person.

Klimaplan for Hallingdal og Valdres, denne planen følger Fred videre.

2 Beitostølen blir det møte den 16 juni på Tingvang som Ole Morten deltar på. Fylkeskommunen har kommet med innsigelse til planen.

3. Bjørgo-Øye her var det oppstartsmøte den 26 Mai , det kom fram mange forskjellige alternativ til veg trase. Vegvesenet kommer senere med innspill på løsninger, Ole Morten skal på møte den 18.06 i Valdres vegforum.

4. Gunnar H bør se på planen vedrørende Hesjebakken fjell tak.

5.Vaset seter: Fres ser på denne planen for oss.

6. Grindafjell Vang: Ole Morten oversender saken til Tanaguil .

7. Økonomi: Fred sender søknader til banker og kommuner om støtte til laget.

8. Som nevnt innledningsvis vedr. klimaplan så ser Fred på denne men, alle må følge dette opp i egen kommune. Fred sender også en henvendelse om dette for oss.

9. Ole Morten sender brev til alle kommunene om hvem som skal ha tilsendt saker som vedrører laget.

10. Alle i styret har ansvar for oppfølgning av leserinnlegg i avisene. Skriv svar.

11. Kan vi få til noe på medlemsverving ved at vi har stand på Fagernes i sommer? Kom med forslag på dato.

12. Internett sidene våre tar Gunnar H seg av inntil noen har gått på kurs for det nye systemet.

Vi snakket noe rundt dette med museet, både vedr. veggen, og om det går an å ha konferanser vedr. biomangfold. Fred snakker med U Ullring om dette.

Eventuelt: Vi kan invitere folk til styremøtene, det er motsetning her i forhold til det som står i årsmøte referatet.

Møte avsluttet kl 21,10

Ref. Ellen Bakken