Referat styremøte 09.11.21

Referat styremøte 09.11.21 Nettmøte deltakere: Even, Trude (invitert medlem) og Fred ( Ida Sofie og Ole) Møtet ble holdt etter et møte med lederen og sekretæren for Fylkeslaget Vi presenterte oss og våre aktiviteter og diskuterte hvordan vi kan dra nytte av hverandre. Regner med et kort referat fra fylkessekretæren.

 1. Danebusaken: åpent møte 26 nov. Fred deltar i møtet. Evt forslag til innspill sendes til Fred
 2. Øystre-Slidre kommune Revidering arealdelen – avventer innspill fra Ole Morten
 3. Hytteparadokset: avventer møtet i Fjellgrensenettverket før vi lager noe leserinnlegg
 4. Aktivitetskalender:
  1. Trude foreslår å ha gammelskog som tema for møter, både som bålmøte (Geir Høitomt?) og til sommeren som kurs i artsregistrering gammel skog (Mikkel Soya Bølstad?)
  2. Even foreslår: Klimalyttesirkel: temaer: Økosorg – Empatisk lytting.
 5. Lupinsaken: Fred arbeider videre med lupinprosjektet på Beitostølen i samarbeid med hytteforeningen og kommune. Det er søkt om kommunale midler gjennom hytteforeningen.
 6. Møte Broen til fremtiden Innlandet 22.nov. Fred deltar. Trude vurderer. Det sendes et medlemsbrev til alle våre medlemmer med anbefaling om å delta. Melding om mulig samkjøring.
 7. Markering klimasaken på lørdag på initiativ fra Besteforeldrenes klimaaksjon v/ Bodvar Sonstad. Fred følger opp med melding til medlemmer.
 8. Det arbeides med et mulig møtelokale i kjelleren til Annekset (Fagernes Landhandel)
 9. Epost til styre: sender kopi til både Ida Sofie og til Ole.

Ref. Fred