Referat – styremøte – 20. april-20

Sted – Nettmøte på Teams/telefonmøte Deltakere: Fred Kuyper, Åse Kamben, Martin Hansebråten og Ole Morten Fossli-referent.

Saksliste:

         Referat fra årsmøte – gjennomgått og tatt til etterretning.

         Handlingsplan:

 Lupinaksjon: Denne aksjonen ble satt i gang i samarbeid med hyttefolk på Aurdalsåsen. Det ble laget en rapport (som ligger på vår nettside) hvor vi konkluderer med at vi skal prioritere Beitostølen område i et hyttefelt og Danebuvegen i Aurdal. På Beitostølen har jeg gjort avtale med en hytteforening at de betaler meg for jobben med slått av lupinplanter, minst to ganger i løpet av sommeren. Når det gjelder Aurdal vil jeg legge frem forslag til aksjon under styremøtet. Fred har avtalt med hyttefolk på Beitostølen om lupinrydding. Vi planlegger også en aksjon i Aurdal, flott om flest mulig kan delta på rydding her.

Søppelregistrering/Søppelopprydding: Vi har en avtale med Aksjon Aqua om å bidra med vår kompetanse på forurensning og delta i aksjoner med en maksimal verdi på kr. 20.000,-. Fred foreslår at han lager et medlemsbrev som oppfordrer til å melde inn funn av forsøpling for seinere rydding. Vi ønsker å følge opp vår opprydding fra 2008-10 og vil gjennomføre befaringer av dette i 2020. Det er også meldt inn behov for bedre oppfølging fra byggefirmaer for å sikre at containere for byggeavfall ved hyttebygging ikke forsvinner i naturen. Aktuelt med oppfølging mot kommuner avisa Valdres.

  Innmelding av ulovlig scooterkjøring i Langsua området. Vi har fått tips om store arealer med snøskuterspor i dette området. Det er også sett sannsynlig ulovlig kjøring flere steder, bla. på Bagn Vestås.

        Konstituering av styret. Fordeling av oppgaver: 

Fred tar ansvar for å være leder og ha ansvar for økonomi. Alle tar initiativ og ansvar for å få saker i media. Vi må ta en runde i styret før vi sender inn saker og legger ut på vår nettside. Vi begynner med deling av dette på vår facebookside. Martin påtar seg å dele saker på Instagram og Facebook. Fred gir tilgang til Facebooksiden vår, og de tar begge oppgaven. Martin oppretter Instagramprofil.