Reguleringsplan Studentboliger på Stampeletta 2

Revidert søknad om dispensasjon-byggehøyder studentboliger-Stampesletta

Lillehammer kommune,                                           Lillehammer 22.03.2013

Areal og Miljø

Revidert søknad om dispensasjon-byggehøyder

studentboliger-Stampesletta gnr./bnr. 50/64- Birkebeinervegen- Sopp/Lobb

Ref. ERIOTTVI 11/6378-14

Naturvernforbundet i Lillehammer viser til tidligere uttalelse av 22/2-13.

Vi går fortsatt imot søknad om dispensasjon vedrørende byggehøyder og etasjeantall.

Vi vil igjen poengtere at dette B-2 området egner seg ikke til blokkbebyggelse. Permanente studentboliger her må harmonere med eksisterende bygninger.

For Ungdoms-OL i 2016 kan det i tillegg settes opp provisorier for å dekke 360 boenheter, og evt. leie Birkebeineren Hotel og Appartments.

Det generelle behovet for flere studentboliger må i ettertid kunne løses på andre måter. Det er store planer for boligområder i N.Ål, og når forskjellige statsetater flytter ut av sine bygg kan det for eksempel der være en mulighet for omgjøring til studentboliger.

Med hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer

v/Kjersti Swensen