Replikk om rovdyrsaka

Svar til leserinnlegg

Arne Warberg ber meg om å svare på to spørsmål: 1. «Hva er det som skal til for å bevare et bærekraftig landbruk fritt for rovdyrplager» og 2. «Hva skal til for at mennesker kan ferdes fritt og trygt ute i naturen». 

Mine svar er:                                                                                                                                                              

1.Rovdyr er en del av de rammebetingelser som (også) landbruket må forholde seg til. Næringen i samarbeid med myndigheter er ansvarlige for at dette skjer tilfredsstillende.                                          

2. Mennesker kan innenfor de lovmessige rammer som gjelder i Norge ferdes fritt i naturen. Hvor trygt man er når man ferdes i naturen avhenger bl.a. av kunnskap og erfaring om og med naturen til den enkelte. Å bevege seg inn i naturen er ikke risikofritt. Hvert år dør én til to personer av vepsestikk i Norge. Det har omkommet 210 personer i snøskred de siste 40 årene, dvs. gjennomsnittlig 5,3 døde pr. år. Det siste dokumenterte dødsfall forårsaket av bjørn eller ulv i Norge var i 1906.

Naturvernforbundets anliggende er å være talerør for naturen, ikke for landbruksnæringen eller andre næringer. Kommentarer utover dette synes jeg ikke har noen interesse for avisas lesere.

Fred Kuyper