Rovdyr i norsk fauna

Valdres-debattane inviterer til debatt tirsdag 21. oktober kl.19.00 på Nord-Aurdal folkebibliotek

Spørsmål som skal debatteres er om det er plass til både sau og jerv.

Fra annonsen:

«Det såkalte rovdyrforliket er gjeldende rovdyrpolitikk i Norge idag: Norge skal ha et aktivt landbruk og en rovdyrstamme. Men ofte blir det konflikt mellom interessene, mellom landbruket på den ene siden og de som ønsker vern av rovdyr på den andre. Står forliket for fall?»

I panelet sitter forsker innen andvendt økologi Kristin Evensen Gangås, fylkesvaraordfører i Oppland og leder i rovviltnemnda i Oppland Ivar Odnes (SP), veterinær Hilde Forssum, vararepresentant på Stortinget (MDG) Knut Falk Quigstad og leder i Unge Venstre Tord Hustveit.

Ordstyrerer er redaktor i Syn og Segn, Knut Aastad Bråten og konservator på Valdresmusea, Ole Aastad Bråten.