Skaperverkets dag

I dag feires Skaperverkets dag i Tingnes kirke på Fagernes. Naturvernforbundet er invitert til å holde et kort innlegg om vårt arbeid. Innsamlingen skal gå til naturvernarbeid.

Naturvernforbundet i Valdres er blitt invitert av prest Jostein Enger om å delta i en Gudstjeneste hvor Skaperverkets dag er tema. Det gir oss anledning til å markere oss med et kort innlegg under tjenesten og mulighet for diskusjon under kirkekaffen.

Jostein har bedt oss om å komme med forslag hvordan kirken og deres medlemmer lokalt kan være en stemme for den stemmeløse naturen.

Kirken har i mange år jobbet med natur- miljøspørsmål. Gjennom prosjektet «Vår grønne menighet» ønsker de å bidra til glede, takknemlighet og undring over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss.

Dette kan bli en fin anledning til å få flere til å engasjere seg i naturvernarbeid, enten som medlemmer i naturvernforbundet eller på andre måter.