Småkraftpakke Valdres

Vi har fått inn følgende melding fra NVE om den videre prosessen med utbygging av småkraftverk i Valdres: «Småkraftpakke Valdres er planlagt sendt på høring i vinter med 3 måneders høringsfrist, og vi legger opp til befaring i september. » Mvh Steinar Pettersen seniorrådgiver Konsesjonsavdelingen Seksjon for småkraftverk (KSK) Norges vassdrags- og energidirektorat