Småkraftpakke Valdres

NVE er i oppstartsfase av behandling av syv småkraftverk i Vang, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner. I et forsøk på å gjøre det lettere for kommunene, fylkesmannen, fylkeskommunen, FNF og andre sentrale høringsparter, publiserer de nå et oversiktskart over de syv tiltaksområder.

Curman, Carl

De 7 sakene i Valdres er:

Tiltakshaver

Kraftverk

Kommune

GWh

MW

Link til NVEs nettsider

Skagerak kraft AS

Sundheimselvi kraftverk

Nord-Aurdal

23,40

9,8

6939

Rysna Kraft SUS

Rysna kraftverk

Vang

9,22

3,48

6373

Skagerak kraft AS/Clemens Kraft KS

Føssaberge kraftverk

Vang

17,4

3,68

6554

Ala Kraftverk SUS

Ala kraftverk

Vang

4,95

11,5

6617

Norsk Grønnkraft AS

Gipa kraftverk

Vang

2,9

5,7

6827

Ryfoss Kraft SUS

Ryfoss kraftverk

Vestre Slidre/Vang

25,12

5,08

7170

Ygna Kraft SUS

Ygna kraftverk

Øystre Slidre

4,10

1,15

6441

Hvert av kraftverkene har egne nettsider. Lenke til disse er gitt i tabellen over. På nettsidene vil man kunne hente mer informasjon om beliggenhet til de enkelte prosjektene ved å benytte videre lenke til NVE-atlas.

Vi oppfordrer vår medlemmer og andre interesserte til å sette seg inn i en eller flere av disse sakene. Trykk på link NVE’s nettsider. Ta gjerne kontakt med oss i Naturvernforbundet i Valdres, om du har forslag til innspil. Vi ønsker et samarbeid med flest mulig lag og interesseorganisasjoner for å kunne begrense skadevirkningene av eventuelle utbygginger.