Solhøgda

Ang. Reguleringsplan for Solhøgda, oppstart av planarbeid. Naturvernforbundet i Lillehammer har fått oversendt sakspapirer fra FNF-Oppland, og vi vil gjerne komme med noen kommentarer til planarbeidet.

I kommuneplanens arealdel foreslås det en utbygging med 50-100 boenheter. Ut i fra prognosene om befolkningsvekst i Lillehammer mener vi at det bør legges opp til et maksimalt antall boliger når det først tas ”hull” på et område.
”Boligsatelitten” Røyslimoen-Vårsetergrenda eksisterer allerede, og vi forutsetter at det fra kommunens side legges opp til en bærekraftig kollektiv transportform.

Kommunen bør i sin byggesaksbehandling pålegge utbygger å installere vannbåren varme og peis/ovn i alle boenheter, slik at det kan benyttes miljøvennlig oppvarming.

I sakspapirene står det at boligområdet vest for Solhøgdavegen vil få naturlig utsikt og utsyn mot vest, Lillehammer sentrum og Gausdalsskardet. Hele området heller mot øst, så ut i fra en befaring vi har hatt i området vil det i så fall bety at de øverste husene på denne delen vil rage over åskammen. Fra Lillehammer vil de vises som en stor boligrekke i synsranden. Det er helt uakseptabelt.

Med hilsen Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer
v/ Kjersti Swensen og Heidi Kristoffersen

Kopi til Lillehammer kommune