Søppelinnsamling Fasle

Etter oppfordring fra vårt medlem Kenneth Østgård har vi gjennomført en ryddeaksjon i Fasle-området (Leira). Fem av våre medlemmer + en gjest til en av deltakerne møtte opp. Vi fikk samlet inn nok skrot til å fylle opp en lastebil. VKR henter søppelet gratis.

Valdres Natur- og kulturpark har fått midler til å samle inn søppel langs våre vassdrag. Tidligere i uka har Valdres FC stilt med en gruppe deltakere, i helgen var det Naturvernforbundet som tok en tørn. Det gjør at det er blitt mindre søppel langs elva og mer penger i kassa til laget. Takk til alle som deltok, til Kenneth Østgård som tok initiativet og til VNK og VKR for støtte.