Søppelrydding

Naturvernforbundet ryddet hele 50 kg søppel på arrangementet «Hele Norge Rydder» torsdag 3. mai 2018! «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.»

Med økende fokus i media og engasjement blant den norske befolkning vedrørende problemet rundt plastforurensning, deltok også Naturvernforbundet i Valdres på «Hele Norge Rydder» torsdag 3. mai i år. Noen få hardføre naturvernere trosset det dårlige været og  gjorde en formidabel innstats mellom kl. 16:00 og 18:00. Kulturstien langs Neselva i Fagernes var området som ble ryddet, og i løpet av de to timene ble det plukket hele 50 kg med søppel langs den knappe 1 km lange stien. Tre fulle søppelsekker samt en rusten handlevogn ble resultatet av innsatsen. Søppelet er nå kartlagt og sendt inn til Hold Norge Rent som fører en landsdekkende statistikk over søppelforurensing. Blant det vi ryddet fant vi 110 større biter med isopor, 23 røyk- og snuspakker, 35 plast-, glass-, og aluminiumsbeholdere, en stor strømkabel, 6 småposer med hundemøkk og ca. 250 snus og sigarettsneiper(!).

 Arrangementet var en del av Strandryddeuken igangsatt av Hold Norge Rent der hele 90 000 personer deltok landet rundt. Plast er blant de største truslene for dyr og biologisk mangfold generelt. Naturvernforbundet i Valdres oppfordrer alle som skal ut på tur til å ta med seg en liten pose til søppel man kommer over. Slik kan også du gjøre en liten innsats for naturen vi alle er så glad i.

 Takk til de som deltok på arrangementet langs Neselva, og takk til Valdres Natur- og Kulturpark for anskaffelse av utstyr!

 Kenneth Østgård, styremedlem Naturvernforbundet i Valdres