Speakers Corner på Grønn Kafe

Ifm. årsmøtet organiserte vi en «Speakers Corner» hvor både medlemmer og ikke medlemmer ble invitert til å komme med innlegg om saker de brenner for. Fem stykker holdt sine innlegg og det ble en debatt på til sammen 2 timer.

Taler 1. Bodvar Sonstad, snakket om klimaendringer og bla.om behovet for å stoppe oljeleting.

Taler 2. Åse Kamben Om rovdyr, for ulvens overlevelse og skepsis mot rovdyrnemdene sin sammensetning.

Taler 3. Trond Øigarden. Om fugl og den stille våren. Om fugler som det blir færre av og om nedgang i innsektbestander.

Taler 4.  Ole Morten Fossli. Om flyskam. Alle har ansvar for å redusere ressurssløsing og CO2 utslipp.

Taler 5. Fred Kuyper. Om miljøstatusrapportering i kommunene og mer fokus og fagkompetanse på natur og klima i kommunene.