Stem for naturen!

Kommunene har ansvaret for arealpolitikken – og dermed hovedansvaret for vern av naturen, bevaring av økosystemer, energisparing og etablering av nye virksomheter.
Vi oppfordrer alle til å stemme på kandidater som ønsker å ta vare på natur og miljø.

ordførerkandidater gausdal kommune valg 2023, debatt i regi av naturvernforbundetFoto: Sissel Fjeldet

Til folkemøtet stilte representanter fra alle valglistene i Gausdal. Fra venstre; Karsten Vedel Johansen (Miljøpartiet De Grønne), Anette Musdalslien (Senterpartiet), Geir Tore Land (Arbeiderpartiet), Viggo Haugen (Bygdalista i Gausdal), Marie Louise Lörken (Felleslista Frp/Høyre), Jo Are Aamodt Brænden (Venstre).

Valgkampen er i gang til kommune- og fylkestingsvalget 11. september. Vi inviterte til folkemøte og ordførerdebatt på Gausdal folkebibliotek 24. august, for å sette naturen og våre fjellområder på dagsorden. Styreleder Renate Segtnan og Morten Aas fra Forum for natur- og friluftsliv Innlandet holdt åpningsinnlegg, sistnevnte var også ordstyrer.

Det er ikke bare medlemmer av Naturvernforbundet som er opptatt av natur; nylig viste en meningsmåling på Lillehammer at to av tre av de spurte svarte NEI til 300 nye hytter på Nordseter og JA til bevaring av naturen i området slik den er nå.  Vi leser om hytteopprør og at folk er bekymra for at det blir mindre og mindre natur der de bor og oppholder seg. Her i bygda har både kommunedelplanen for Skei og andre planer for fjellområda engasjert bredt. Bønder, turgåere, bærplukkere, klimaengasjerte, skigåere og andre er opptatt av stedsidentiteten på Skei og i fjellområdene rundt. 

Foto: David Helbæk
Styreleder Renate Segtnan

Naturen er livsgrunnlaget vårt. Den er viktig, vakker og uerstattelig for oss, og den sliter og er under stort press.  Artsbestander går ned og naturtyper holder på å bli borte. I Norge er minst 125 arter utryddet de siste 200 årene, og hver femte art står på rødlista. 196 land signerte Naturavtalen før jul.  Avtalen skal sikre at verden verner minst 30 % av arealet på land og i havet innen 2030. Videre skal 30 % av all natur som er ødelagt være restaurert innen 2030.

Arealendringer, altså at vi bygger i naturen, er den største trusselen mot den nasjonale og globale dugnaden som trengs for å stanse naturtapet. Nesten all natur i Norge ligger i en kommune og forvaltes av kommunale politikere og regler. Politikerne har makt over hva arealene i Norge, og i Gausdal, skal brukes til. Kommunene har ansvaret for arealpolitikken i Norge og er dermed førstelinja for å forsvare vår natur mot ødeleggende inngrep og at den bygges ned bit for bit. 

Foto: David Helbæk
Morten Aas fra Forum for natur og friluftsliv Innlandet

For de som blir valgt inn i neste fireårsperiode er kommunedelplan for Skei nettopp en viktig område-/arealplan; det utgjør en bit av naturen vi har i vår kommune, og skal til behandling på deres vakt. Da er det svært viktig at de evner å løfte blikket lenger enn valgperioden de har blitt valgt for  – enigheten må stå seg over tid

Hva ønsker vi at Skei skal være om ti, tjue eller femti år? Hva gjør Skei til et godt sted å være nå, og i framtida, sett ut i fra ulike perspektiver? Sett fra ulike perspektiver – hvilke kvaliteter må vi bevare, og hvilke må vi legge til rette for å utvikle? Vi ønsker å gi Naturen en stemme. Naturvernforbundet har INGEN eierinteresser, vi er blåklokkas og rødkløverens stemme. Vi er bekymra for fortetting og de konsekvenser det får for naturslitasje, folk og fe pressa sammen i enda større grad, utsynet, kulturmiljøet og stedsidentiteten.

Naturvernforbundet jobber for noe og ikke MOT noe, vi vil UTVIKLE kvaliteten på Skei og IKKE BYGGE UT MER. Vi vil samarbeide med næringsliv, administrasjonen, politikere og andre om overgangen til bærekraftige grønne arbeidsplasser. Valgene vi tar for naturen i dag, får langsiktige konsekvenser. Det er derfor viktig at vi har lokalpolitikere som tar gode og modige valg på naturens vegne. 


Foto: David Helbæk