Storsalamander

Storsalamander er blant de arter i Valdres som er rødlista

Storsalamander

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Storsalamander eller stor vannsalamander (Triturus cristatus) er en svart eller mørk brun vannsalamander med enkelte svarte flekker. Buken er gul eller oransje og svartflekket. Huden er kornet og ru (småvortete).

Storsalamanderen har hovedutbredelsesområde rundt Oslofjorden, men finnes også separat på Vestlandet og i Trøndelag. Kroppsstørrelsen varierer fra 10-15 cm, minst mot nordgrensen. Paringen foregår som regel i mai, men under enkelte forhold fra april til juni. Hunnen legger 200-300 egg enkeltvis på gamle bladdeler eller vannplanter. Eggene klekkes etter to uker og metamorfoserer fra august til oktober. Storsalamander når kjønnsmoden alder etter 2-3 år, i nord etter 3-5 år. Overvintringen skjer frostfritt på land.

Vanlige habitater er dammer og våtmarker i kulturlandskapet, som gårdsdammer og vanningsdammer. Myrtjern over en viss pH er også et vanlig habitat. På grunn av salamanderens tynne hud, er den avhengig av fuktighet og beveger seg sjelden langt fra dammen.

Denne sårbare amfibiearten har har lidd under senere tids naturødeleggelse, og er av den grunn ansett som sårbar på Nasjonal rødliste. Det er i hovedsak moderniseringen av jordbruket, med drenering av våtmarker og dammer, som har hatt størst påvirkning på storsalamanderen. I tillegg er den svært sårbar for fiskeutsetting, da larvene lever pelagisk og svært iøynefallende for rovfisk.

Storsalamander

Storsalamander

Vitenskapelig(e)
navn
:

Triturus cristatus
Laurenti, 1768

Norsk(e) navn:

storsalamander,[1]
stor salamander

Hører til:

salamandere,
amfibier,
landlevende virveldyr

IUCNs rødliste: [2]

ver 3.1

Status iucn3.1 LC-no.svg

LC — Livskraftig

Nasjonal rødliste (Norge): [3]

Status iucn3.1 reg-VU-no.svg

VU — Sårbar

Habitat:

våtmarksområder og vann

Utbredelse:

se kartet

Utbredelseskart for storsalamander