Strandryddedagen 9. mai 2015

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet der en rydder Norges strender frie fra plast og søppel. Vi (= «Hold Norge Rent») begynte i 2011 og har vokst hvert år siden. Hold Norge Rent er en uavhengig forening som jobber for å engasjere frivillige til opprydning av søppel og farlig avfall i norsk natur, og for å forebygge forsøpling.

Det er i hovedsak strandområder langs vår langstrakte kyst som blir ryddet. I år har en som mål at minst 20.000 frivillige deltar i dette viktige arbeid. I 2014 var 12 191 personer ute og ryddet. I alt ble 522 strender, som til sammen dekker 320 000 meter kystlinje, ryddet for søppel. 14 000 sekker med søppel ble fjernet og mer enn 20 000 frivillige timer ble lagt ned i strandrydding i 2014. Aldri før har så mye søppel blitt funnet, og aldri før har så mange strender vært frie for plast og søppel. Det ryddes i alle fylker, og engasjementet er stigende over hele landet.

Men Hold Norge rent ønsker at også strandområder i innlandet blir ryddet. I den forbindelse vil Naturvernforbundet ta initiativ til et ryddeprosjekt i Faslefoss/Fløafjordområdet (Leira). Samtidig som vi anbefaler andre lag, foreninger og enkeltpersoner til å ta et initiativ i deres nærområder. Ta gjerne en titt på nettsida til Hold Norge Rent for eventuell registrering av aktivitet.

De som har anledning til å delta kommende lørdag, kan møte opp utenfor Leira skule kl. 09.30. Ta med arbeidshansker. 

Med grønn hilsen, Naturvernforbundet i Valdres