Studentboliger Stampesletta – leserinnlegg i GD

Naturvernforbundet i Lillehammer har på et tidlig tidspunkt gått imot bygging av studentboliger i dette området. Når det nå er vedtatt utbygging, må det være så skånsomt som mulig. Men her søkes det om 4 blokker på 4 etasjer pluss underetasje i et område som ikke egner seg til blokkbebyggelse i det hele tatt! Området er for lite til 360 boenheter, og det må det tas hensyn til.

Vårt forslag er at det her bygges boliger for et mindre antall boenheter, og disse permanente boligene må harmonere med eksisterende bygninger i området. I tillegg settes det opp provisorier som det også ble gjort under OL-94. Kan det ikke også være mulig å leie hele Birkebeineren Hotel og Appartments for å gi nok sengeplasser til deltakere under Ungdoms-OL?

Det generelle behovet for flere studentboliger må i ettertid kunne løses på andre måter. Det er store planer for boligområder i N.Ål, og når forskjellige statsetater flytter ut av sine bygg, eks. Statens Hus, må det være mulig med en ombygging til studentboliger.

Nærmiljøet er viktig, og området på Stampesletta som er inngangsporten til et viktig turist- og friluftsområde egner seg ikke til blokkbebyggelse på 5 etasjer. Vi skal leve med dette også etter Ungdoms-OL!

Naturvernforbundet i Lillehammer

v/ Kjersti Swensen