Styremøte 03.10.23

Det ble et kort møte med Trude, Bjørn, Odd Arne og Fred. Roy Myrland fra Langs veien deltok uoppfordret i møtet.

Sak 1: temavalg for de neste to Grønn kafé møter.

Tidligere har jeg sendt ut forslag som begge ble godkjent.

Tirsdag 7.november: Energisparing ved hjelp av jordvarme, solceller og andre metoder. Fred tar kontakt med aktuelle miljøer om å presentere deres erfaringer.

Tirsdag 5. desember: Grønn desember, snart er det Jul! Inviterer en prest og en humanetiker til å si noe om hva julefeiring betyr for dem – i et forbruksperspektiv. Inviterer representant fra Frivillighetssentralen om å si noe om deres prosjekt «alternativ jul». Inviterer en representant fra «Framtiden i våre hender» om å si noe om bærekraftige julegaver.  Fred følger opp.

Sak 2: forurensing av Begna vassdraget. Trude har tatt en befaring i kajakk og registrert store mengder avfall på strekningen Sundvold bru til demningen. Saken er tatt opp med Torkjell Haugen i Aksjon Aqua. Det planlegges en ryddeaksjon ila. neste uke.

Roy Myrland viste stor interesse for saken og vil også følge opp med å ta kontakt med NA-kommune.

Fred har registrert en del plassforsøpling langs utløpet av Sundheimselva. Informert Aksjon Aqua.