Styremøte 10.10.14

Styret i Naturvernforbundet i Valdres Møtedato : 10. oktober 2014 kl 19.00 Møtested : Barlia, Skaveldbygda Til stede : Fred Kuyper, Ole Morten Fossli, Bjørn Vagstein, Gunnar Heiene, Herdis Unneland, Kristoffer Stubbene

Sak 1.     Oppsummering Vinda – deltakelse i sluttbefaring.
Vi har påpekt at ørretbestanden vil bli mer utsatt. Den er liten nok fra før. I tillegg vil det kunne komme abbor inn i Heggefjorden. Utbyggingen vil også ha negative konsekvenser for naturopplevelsen langs Vinde da det er snakk om et relativt stort naturinngrep.


Sluttbefaring onsdag den 22. oktober. Kan komme med nye momenter eller kommentarer, hvis det kommer fram nye opplysninger i forbindelse med befaringen. Ole Morten og Herdis møter opp på befaringen. Fred og Gunnar kommer hvis de får det til.

Det blir også befaringer på andre småkraftsaker den 22. 23. og 24. oktober.
 

Sak 2.     Småkraftpakke.
NVE har sendt ut en oversikt over kraftverk som er planlagt i Valdres. Dette er ikke for å få kommentarer nå, men for at vi kan forberede oss på at det vil komme prosjektplaner til høring om ikke så lenge.

Naturvernforbundet har gått i mot alle tiltak hvor det ikke er inngrep fra før. I Ygna er det registrert få verdier. I forhold til småkraftpakka må vi gå inn i hvert enkelt prosjekt for å finne argumenter mot en eventuell utbygging.

Fred ser på Sunnheimselva som ligger i Nord Aurdal. Herdis ser på Ala og Ryfossen. Hun ser også på de to andre prosjektene i Vang og gir oss litt innput tilbake. Bjørn jobber med Gipa og Kristoffer ser nermere på Ygna.

 

Sak 3.     Medlemsmøte i høst.
Vi er forpliktet til å ha to medlemsmøter i året og må derfor ha et møte i høst. Vi prøver å få til et møte med noen fra forbundet sentralt. Tema  vil være småkraftelver og vi prøver å få til noe i tilstøtende temaer, f.eks å ta opp tematikk knyttet til disse. Noen av disse elvene har kanskje problematikk knyttet til fisk eller fugleliv. Vi tar sikte på tirsdag 25. november.
 

Sak 4.     Vinteraktiviteter.
Det er friluftslivets år i 2015. 13. til 14. januar er det åpning og det oppfordres alle til å være ute et helt døgn i forbindelse med dette.

Vi prøver å få til en tur i løpet av vinteren, gjerne i forbindelse med åpningen av friluftslivets år.
 

Sak 5.     Fortsatt markering 10-årsjubileet til forbundet.
Fred kan reise rundt med fotomontasjon fra forbundet på ny. Det har vært stor interesse for denne, og biblioteket i Etnedal har vist interesse for å ha denne utstillingen igjen.

Vi kan også markere dette på medlemsmøtet vi skal ha i november.
 

Sak 6.     Eventuelt.
Ingen saker til behandling.


 

 

 

Referent

Gunnar Heiene