Styremøte 13.12.12

Utvalg : Styret i Naturvernforbundet i Valdres Møtedato : 13. desember 2012 kl 21.00 (Etter folkemøte om Ryfossen) Møtested : Høre skule i Vang Til stede : Navn Fred Kuyper Ole Morten Fossli Tanaquil Enzensberger Gunnar Heiene

Behandling av dagsorden

 

Sak 1.     Godkjenning referat forrige møte
Det henvises til referatet på nettet. Utover dette var det ingen som hadde kommentarer.

 

Sak 2.     Energi- og klimaplan for Etnedal kommune – Høring
Ole Morten følger opp dette. Har intrykk av at planen er i orden.

Sak 3.     Juvike grustak – Øystre Slidre kommune
Vi har fått henvendelse fra en hytteeier som ønsker at vi engasjerer oss i saken.  Tiltaket utgjør et stort inngrep. Fred har skrevet en uttalelse i saken.

 

Sak 4.     Søknad midler – fra NNV – fra Sparebanken 1 – Andre?
Aktuelle prosjekt :
Velg deg en art: månedlige møter – infoskriv til skoler, barnehager, offentlige institusjoner
JA til… Hvordan kvalitetssikre dette prosjekt ift våre vedtekter.

Fred har jobbet med nettsida og lagt inn to nye faner, en for hvert av prosjektene.

Sak 5.     Kursdeltakelse
Øystre Slidre Bonde og småbrukarrlaget har bestilt 20 eksemplarer av heftet «En levedyktig matfremtid» og vil bruke dette heftet som utgangspunkt for en studiesirkel. Heftet er gitt ut av Utviklingsfondet. Vi er blitt invitert til å delta i studiesirkelen. Avventer programmet.

Når programmet kommer, vil vi legge ut invitasjon på nettsida vår.

 

Referent

Gunnar