Styremøte 28.02.19

Referat styremøte 28.02.19 Tilstede: Bjørn Kjensli, Bjørn Vagstein, Fred Kuyper, Kenneth Østgård

 

 

 

Saksliste

 1. Referat forrige møte: referat fra møtet gjennomgås i neste møte.
 2. Vinda saken – status og videre arbeid for varig vern – årsmøte Vern Vinda: Bjørn K gjennomgår status mht. varig vern. Viktig at Øystre Slidre kommune støtter opp om vårt krav til varig vern. Saken er til behandling i Energikomiteen i Stortinget. Videre skal Vern Vinda ha et medlemsmøte mandag 4.mars for å diskutere videre drift av laget og hvordan vi kan sikre at Vinda forblir en god naturopplevelse. 
 3. Årsmøte: planlegge sted, tid og program: Det vedtas at vi kun gjennomfører årsmøte, ikke noe spesielt program*. Sted bestemmes snarest. Tid: mandag 18.mars kl. 19.00.
 4. Handlingsplan for kommende år:
 • Lupinaksjonen – er under planlegging og vil bli gjennomført: Fred refererer fra aksjonen. Det blir et åpent møte om saken 24.april med foredragsholdere fra Fylkesmannen, Vegvesenet og Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter. Det er søkt om midler fra departementet og fylkesmannen for informasjon og tiltak. 
 • Fjellgrenser – Fred og Ole Morten er med i nettverket, men flere kan delta: Fred refererer fra de møter som har vært om temaet. Det er planer om et åpent møte i regi av nettverket.
 • Energisparing, både offentlig og private husholdninger – «Hvem blir best i Valdres?!»: Det blir ikke gjort noe vedtak om denne aksjonen skal gjennomføres.
 • Plastproblematikken – referat fra møte med VNK: Kenneth følger med som innleid ansatt i VKR og VNK og holder oss orientert. Det er planer om store ryddeaksjoner i Valdres. 
   
  Andre innspill:
  Det foreslås at vi engasjerer oss i insektproblematikken. Det bør tas kontakt med Bondelaget.
  Reiselivet bør bevisstgjøres om konsekvensen av klimaendringene i et reiselivperspektiv.
   
 1. Kommunevalg 2019: Bjørn K foreslår at det sendes et åpent brev til alle kommunestyrerepresentanter på de øverste 3 plasser med diverse tema (energi, fjellgrenser, insekter, klima mm)
 2. Årsmøte Naturvernforbundet i Oppland: NVV har tatt på seg å organisere det praktiske med årsmøtegjennomføringen. Overnatting på Bergo leiligheter. Møter og mat på Grendehuset i Beito. Elin Hansebråten ordner mat.
 3. SRN-seminar 7.mars: det orienteres om møtet. Ingen i styret har anledning å møte. Etterlyse om Ole Morten skal på møtet.
 4. Spørreundersøkelse NNV: vi gjennomgår skjemaet. Fred sender inn svar.
 5. Søknad støtte til aktiviteter (NNV), frist 1.mars: Eventuell søknader utsettes til senere.
 6. Plansak hytter i Vestre Slidre: Fred  refererer saken.
 7. Eventuelt: ingen

 

*PS.

En tanke jeg gjorde om årsmøtet etter møtet var slutt: Vi kan invitere medlemmene våre til et «Grønn kafe» møte ett eller annet spisested på Fagernes. Vi har økonomi til å spandere f.eks en pizza på alle som møter. Alle som møter opp kan komme med et tema de vil snakke om.

 

Fred