Styrka verdiskaping i fjellområda

Kommunal- og regionaldepartementet bidreg med 10 millionar kroner for å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda. Sentralt i satsinga vert kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon.

Oppland fylkeskommune får oppdraget med å forvalte midlane. Forvaltinga skal skje gjennom eit aktivt samarbeid med andre fylkeskommunar i fjellområda, fjellkommunar, fylkesmenn og andre. Det er også naturleg å vente god dialog med representantar frå næringslivet og viktige interesseorganisasjonar.

Denne meldingen finner vi også på avisa Valdres si nettside, hvor det har kommet kommentarer fra Jotunheimen-Filefjell vernelag og fra en hytte-eier som benytter anledningen til å markedsføre sin hytte til salgs. Det som er interessant med disse kommentarinnlegg er at de påpeker at verdiskaping og næringsutvikling kan være så mangt. Vi i naturvernforbundet er glad for at Fjellregionen får tildelt disse midlene.Men vi skal følge godt med på hva slags næringsutvikling det her er snakk om Vi forventer at vi blir regnet som en av de viktige interesseorganisasjonene.