TENKE GLOBALT – HANDLE LOKALT

Åpent debattmøte om de mange utfordringervi står overfor, slik som klima, forurensning, biologisk mangfold mm.

Carl-Frederic Salicath

Vi inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til et møte om hva vi som enkeltmenneske og som organisasjon kan gjøre for å motarbeide klimaproblemene og reduksjon av det biologiske mangfold. Møtet holdes i forkant av årsmøtet.

Møtet skal være på Valdres Vidaregåande skule, husstellavdelingen på tirsdag 19.mars kl 19.00.