Thommessen vil overoppfylle klimaforliket – Klimavalg 2013 konfronterte politikerne

Fredag 23. august arrangerte NiL og Lillehammer menighet under paraplyen «Klimavalg 2013» klimadebatt med listetoppene i Oppland. Thomas Cottis konfronterte Torstein Rudihagen (Ap) Olemic Thommessen (Høyre) Ola Tellesbø (Miljøpartiet De Grønne) og Ketil Kjenseth (Venstre) på hva de ville gjøre for å nå FNs Klimapanels mål om 2 grader oppvarming – lokalt!

Størst temperatur ble det da Olemic Thommessen (H) ble presset til å ville følge klimakuttene vi er forpliktet til i henhold til Kyotoavtalen. I fjor gikk utslippene ned 0,4 mill tonn i forhold til 2011, men må hvert år synke med mer enn 2,5 mill tonn for å være i tråd med FNs anbefalinger, som Klimavalg 2013 krever. Klimaforliket kunne, i følge Cottis, ha gitt en reduksjon på 1 mill. tonn pr år –hvis planen ble fulgt. Etter press fra Thomas Cottis sa Olemic Thommessen seg enig i at vi må kutte i henhold til FNs anbefaling og Klimavalg 2013 sitt krav.

Forøvrig viste debatten tradisjonelle skillelinjer, der MdG vil omfordele norsk økonomi i «grønnest» retning, mens Rudihagen og Ap vektla sterkest at kuttene kan gjøres overalt på kloden. Hjemlige kutt skal tas mest for «å gå foran».

Venstres representant, Kjetil Kjenseth, fokuserte på grønne arbeidsplasser i Oppland og holdt fram raufossmiljøet som en mulig lokal spydspiss for kompetanse på bioråstoff. Der man tidligere har importert komposittmateriale, kan lokalt bioråstoff brukes i for eksempel flasker og emballasje.

MdG har som nevnt en radikal, men også en slags «tilbakeskuende» politikk på området. De vil gjenåpne Valdresbanen for tømmertrafikk og satse på økologisk småbruk med borgerlønn for å sikre kortreist mat og lokale grønne arbeidsplasser. De vil satse tungt på togutbygging på bekostning av veier, med det argument at parallellbygging ikke gir co2-reduksjoner. I vårt distrikt betyr det dobbeltspor helt til Lillehammer, men også til Gjøvik. Til det siste stilte de øvrige politikerne seg mer tvilende, men vil satse på flere krysningsspor på Gjøvikbanen.

Den andre saken hvor ulikheten viste seg klarest og debatten hardnet til, gikk på redusert oljeutvinning som norsk klimatiltak. Dette er ett av seks krav Klimavalg 2013 har til politikerne. SSB har regnet på at dette GIR effektive globale klimakutt, bare at de ikke kan regnes som norske i henhold til dagens regler. Ikke overraskende stiller Ap og H seg negativ til dette tiltaket og tviler på effekten. De mener penger tapt på norske kutt kunne vært brukt på mer effektive klimatiltak. Altså: Penger vi tjener på å slippe ut Co2 kan brukes på å redusere Co2 på andre samfunnsarenaer.

Venstre var mer positive, og vil gradvis fase ut oljeproduksjonen ved å stoppe nye leteområder og deretter stoppe nåværende produksjon. MdG vil kutte produksjonen i et langt høyere tempo.

Alt i alt var det mange fagre ord uten konkret forankring i den truselen vi står overfor blant debattantene, altså få tiltak som forskere og miljøbevegelse mener er kloke og virkningsfulle. MdG viser helt klart vilje til tiltak, men deler av miljøbvegelsen er uenig i om deres løsninger er effektive.

NiL vil på vegne av Klimavalg 2013 Lillehammer takke de fire politikerne for å stille opp og klargjøre sine syn.