Topptrimmål foreslått verna

Varden på Prestkampen er en av 33 varder som er foreslått verna i Norge for å bevare vår felles kulturarv. Tidligere ble vardene brukt i kartleggingen av landet, men nå kan de få status som kulturminner.

Det trigonometriske punktet Prestkampen er blant de eldste vi har i Norge, kan vi lese på Statens kartverks nettsider. Et gammelt sagn sier at vi se Oslofjorden, (eller var det Mjøsa??) fra Prestkampen på en klar dag! – Men det være på en svært klar dag!

Varden er sylindrisk med følgende dimensjoner i 2008: omkrets: 8,04 m, det vil si diameter = 2,56 m, og høyde: 2,6 m, det vil si at silhuetten blir tilnærmet kvadratisk. Vi får ikke inntrykk av stor varden er før kommer på nært hold.

Topptrimmen har brukt Prestkampen som mål i flere perioder, fra første sommeren i 1998. Det får ingen konrete følger for Topptrimmen at varden blir verna. Trekassa vi har plassert der er god og værbitt, men reknes ikke som «et bygg eller installasjon»

 

Litt historikk fra verneplanen:

Det trigonometriske punktet Prestkampen er blant de eldste vi har i Norge. Det inngikk første gang i en måling fra 1827, så i Brochs triangelrekke fra Christiania til Trondheim 1835/1836. I en rapport fra 1896 vises det til at varde var bygget tidligere. I 1898 utfører S. Bull målinger på Prestkampen, og fra hans observasjonsbok beskrives en bolt 5,11 m fra vardens sentrum.Denne jernbolten blir i 1916 og senere målinger oppgitt til 5,13 m fra varden i nordvestlig retning.

I 1912 blir varden restaurert av A. M. Søvik. Den har da en diameter på 2,4 m , en høyde på2,5 m og har bolt i sentrum. Kaptein K. Wold måler på Prestkampen i 1912 i forbindelse med en tidlig fase av det moderne 1. ordens nettet.

Midt på sommeren 1944 utførte astronom Hans S. Jelstrup magnetiske målinger ved det trigonometriske punktet på Prestkampen. Dette er et av de få 1. ordens punktene hvor det også er utført magnetiske målinger. Hensikten med magnetiske målinger var å kartlegge misvisningen, det vil si vinkelen mellom magnetisk og geografisk nordpol.

Somrene 1984 og 1985 ble det fra Prestkampen målt avstander i 1. ordens nettet med elektromagnetisk avstandsmåler av typen Sial.Punktet ble også brukt under trianguleringen i 1901, 1907, 1910, 1922, 1924, 1957 og under trianguleringen for økonomisk kartverk i 1971