TOPPTRIMMEN tildelt Huldreprisen for 2010

Huldreprisen deles ut under Kittibudagen hvert år. Prisen deles ut til de som gjort en spesiell innsats for å gjøre fjella i Gausdal kjent.

Topptrimmensomarrangeres for 13. året, er et samarbeid mellom Gausdal Idrettslag og Naturvernforbundet i Gausdal. TOPPTRIMMENhar som hensikt å få så mange som mulig ut i naturen og kulturlandskapet, både for å styrke den fysiske og den psykiske helsa. Gausdal kommune er valgt ut som FYSAK-kommune og spanderer GRATIS Topptrimkonvolutt alle som er ansatte Gausdal kommune.