Trafikkvekst på Leirin

I en kronikk i avisa Valdres oppfordrer Valdres Næringsforum til mer reising med fly fra Leirin. Naturvernforbundet er uenig i dette, da det fører til økt klimagassutslipp.

Trafikkvekst på Leirin

I en kronikk den 15 mai i avisa Valdres kan vi lese at daglig leder i Valdres Næringsforum – Mikael Fønhus sterkt oppfordrer alle i Valdres til å reise mer med fly for å bidra til trafikkvekst på Leirin. I en tid hvor det globalt og nasjonalt fokuseres sterkt på hvordan vi alle kan redusere utslippene av klimagasser, oppfordrer isteden Fønhus oss til å bidra til å øke dem.

Klimagassutslipp fra flyreiser er utvilsomt en betydelig utslippskilde i likhet med utslipp fra for eksempel oljeindustri og vegtrafikk. Bevisstheten om slike utslipp som årsak til menneskeskapte klimaendringer oppfordrer oss alle til å ta ansvar – å reise mindre med fly er et viktig bidrag.

Målt utfra innbyggertall er Norge blant landene i verden med høyest utslipp av klimagasser. Å redusere utslippene har derfor stor betydning, både for privatpersoner og samfunnet ellers. Valdres- og Hallingdalskommunene samarbeider med mål om å bidra til utslippskutt gjennom sitt regionale klimaplanarbeid, økte utslipp fra mer bruk av flyreiser samsvarer dårlig med dette.

Naturvernforbundet i Valdres vil istedenfor oppfordre alle til å reise mest mulig miljøvennlig ved å ta bussen ved reiser til for eksempel Oslo. Kollektivreiser med buss og for den del med tog bidrar lite til klimagassutslipp sammenlignet med flytrafikk. For reiseavstander som Valdres – Oslo vil en styrking av slike kollektivtilbud uten tvil gi de beste løsningene både for å bidra til utslippsreduksjoner og for samfunnsmessig fornuftig bruk av samferdselsmidler.

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten Fossli