Tur langs Vinda

I samarbeid med fylkeslaget organiserte vi en tur langs Vinda, kombinert med en samling hvor tema var vassdragsøkologi og de gjenstående utbyggingsplaner av 5 elver i den såkalt Kraftpakka Valdres

Femten tobente og 3 firebente møtte opp til en tur i regnvær langs Vinda i Øystre Slidre, noe vi kan være fornøyd med. En trivelig tur med mye vann i elva og ganske mye vann ovenfra. Men det siste dempet ikke stemninga – alle var fornøyd med en tur som hadde vegetasjon langs elva som tema. Dette kombinert med en samling på ØSUS (ungdomsskolen) med litt mat og en diskusjon om de videre kraftutbyggingsplaner i Valdres.