Ulvejakt i Gausdal

Søndag kveld og natt til mandag ble det funnet tilsammen ni lam og ei søye som var angrepet av ulv . Mandag ettermiddag var tallet økt til rundt 20. De nye funnene er gjort i samme området hvor de først ble oppdaget, nemlig ved beitet på kjølen mellom østre og vestre Gausdal ovenfor Solberg-gardene gardene i Bødalen. Samtlige dyr er funnet på meget bregrenset område.

Les mer her

Fellingstillatelse

Det var søndag kveld en ulv ble observert i Bødal i Gausdal, bærende på et lam i kjeften. Klokken 21.25 søndag kveld ble Direktoratet for Naturforvaltning kontaktet med forespørsel om fellingstillatelse på ulv. Senere kunne den lokale rovviltkontakten Eivind Fossum fastslå at ulven hadde vært på ferde. Samtlige lam var hardt skadet og måtte avlives. De hadde skader som er typiske for ulveangrep, iføgle Fossum. Blant annet var de bitt over hals og nakke og flere av dem hadde dype bitemerker i nasebrusken.

– Ja, dette er uten tvil ulv som har vært på ferde, sier rovilttkontakt Odd Steinar Granheim til gd. no

Han og kollega Kristen Baardsløkken avløste Fossum mandag. De tre er rovviltkontakter i Statens Naturoppsyn for midtre og sørlige deler av Gudbrandsdalen

Fire av lammene var så skadd av ulvebitt at de måtte avlives. Det samme gjaldt for søya. Samtlige 19 lam og søya tilhører samme eier.

Direktoratet for Naturforvaltning har gitt fellingstillatelse som varer fram til midnatt førstkommende onsdag. For øvrig er det ikke gjort observasjon av ulven i løpet av mandag.

– Hva skjer nå?

– Det kommunale jaktlaget er på plass forskjellige steder i Bødal fram til fellingstillatelsen går ut ved midnatt onsdag, sier Granheim.  

Kilde: www.GD.no