Unike reiselivsdestinasjoner trenger urørt natur

Naturvernforbundet i Valdres vil ha en ny og langsiktig reiselivsutvikling. Vi vil fokusere på urørt natur som trekkraft. Mange turister søker ifølge Innovasjon Norge – det unike, det som ikke finnes andre steder – vi må derfor sørge for å ta vare på det unike i naturen – fjell- og skoglandskapet, det biologiske mangfoldet og de sjeldne urørte elvene, vi har noe å vise fram som turister etterspør, om vi tar vare på det.

Planene om høyhuset ved Tyin i Vang – slik det er skissert i artikler i avisa Valdres, bryter nettopp mot dette, vi antar at turister vi ha en langt større opplevelse av Tyin- og Jotunheimlandskapet om dette beholdes som i dag enn om en slik planlagt koloss av ett høyhus skulle sperre for utsikten. Bedre ville det være å skape et nytt overnattingssted fullt og helt innenfor rammene av hva som eksisterer i dag på den aktuelle tomta.

I likhet med hvordan med et slikt høyhus ville bryte med fjellandskapet, vil også fortsatt økt motorferdsel og flere dominerende hyttebyer være lite salgsfremmende for folk som kommer hit for opplevelser i den unike naturen vår. Vedrørende hyttebygging og andre naturinngrep må det taes flere natur- og landskapshensyn enn hittil. Dette er også i samsvar med den nåværende regjeringens utgitte veileder for miljøvennlig hytteutbygging i kommunene, den sier at det bør unngås å legge til rette for inngrep som hytteutbygging i områder som er store og sammenhengende uten større tekniske inngrep, i stor grad fjellområder og i nærområder til nasjonalparker.

For

Naturvernforbundet i Valdres

Ole Morten FossliØnsker du å støtte naturvernarbeidet til Naturvernforbundet i Valdres?

Unike reiselivsdestinasjoner trenger urørt natur