Valdres-debattane

KRAVSTORE HYTTEFOLK ELLER GRISKE KOMMUNER? Eigedomsskatt råkar hyttefolket midt i lommeboka. «Rettferdig at alle bidreg», seier kommunen. «Skal vi betale skatt, må vi også vera med og bestemme», seier hytteturisten. Naturvernforbundet er blitt invitert til å delta i panelet

Valdres-debattane spør: Kva slags forventningar har hytteeigarane til lokalsamfunnet? Bør hytteeigarane ha større innverknad på samfunnslivet i Valdres? Kven er urimeleg; kommunen eller hyttefolk?

I panelet sit i tillegg til undertegnede Kjell Overvåg fra Østlandsforskning, Jorand Ødegård Lunde fra Valdres Natur- og Kulturpark og Knut Nes fra Valdres Hytteforum.

Tidligere redaktør, forfattar og hytteeigar Olav Norheim kåserer om tema før debatten.

Ordstyrar er redaktør i avisa Valdres, Torbjørn Moen.

Tid og stad: Nord-Aurdaø folkebibliotek, Fagernes, torsdag 20.april kl. 19.00.

Arrangør: Valdres-debattane.

Som representant for naturvernet vil jeg forsøke å belyse de krevende miljømessige sider ved den ekspansive hytteutbyggingen i Norge og Valdres. Jeg vil oppfordre naturverninteresserte å møte opp og delta i debatten!

Fred Kuyper

Nb. Til orientering, se på fanen Miljøstatus på denne nettsiden med rapporten Kommunebilder 2016 om miljø.