Valdres. Elvenes dal!

Etter en serie bilder med praktfulle blomster som vokser i nær tilknytning til våre vassdrag ved Tanaquil Enzensberger og en flott presentasjon av fossekallen, elvas tøffeste fugl ved Trond Øigarden, fikk vi en statusbeskrivelse av vannets økologiske kvaliteter ved prosjektleder for Vannområdet Valdres, Ellen Margrethe Stabursvik.

Vannkvaliteten i våre vassdrag i Valdres er faktisk god til meget god. Men samtidig utsatt, på grunn av en rekke forhold som vi bare i varierende grad har kontroll over.

Møtet til Naturvernforbundet i Valdres samlet 14 deltakere og det ga et godt grunnlag for nyttige diskusjoner om hvordan vi skal kunne ta vare på den fantastiske elvenaturen i fremtiden. Både til glede for mennesker, men ikke minst til glede for naturens egenverdi. Det siste er ikke alle klar over eller opptatt av. Det er et stort sprik i folks oppfatning om naturens verdier. Det gjelder også våre beslutningstakere. Og ikke minst når økonomiske interesser spiller en viktig rolle i forvaltningen av naturen. Derfor er det viktig at naturvernere fortsetter å arbeide for at alle blir minnet om naturens egenverdi. De har gjort det i 100 år og skal fortsette i 100 år til. Minst.

Valdres kan med rette kalles en «Elvenes dal». Et stort antall elver, bekker og hundrevis av fosser, gjør vårt distrikt enestående. Elvene inviterer til mange flotte naturopplevelser, noe ikke minst turistnæringen kan gjøre seg nytte av. Møtet avsluttet med en invitasjon til deltakelse i et «vassdragsforum», hvor 10 av 14 deltakere sa ja til. Det lover godt for vassdragsnaturen!