Du er her:

Nyheter

361A2758
Fremmede arter

Lupiner lenge lever

Denne overskriften har jeg brukt flere ganger, for å omtale vårt lupinprosjekt som åpenbart var dømt til å mislykkes. Vi fikk nok med advarsler. Allikevel satt vi i gang med noen prøveprosjekter om det var mulig å utrydde den svartelistede lupin på et avgrenset areal. For så å kunne bruke erfaringene til det videre arbeid.

1970-2010 temp
Klima

Referat medlemsmøte om klima

Vårt styremedlem Even holdt et foredrag for oss om klima og FNs siste klimarapport. Vi var seks tilhørere, som fikk en interessant oppdatering av tilgjengelig kunnskap om klimaproblematikken. Even presiserte at han ikke er klimaforsker, men han har som journalist lenge vært engasjert i klimaspørsmål.

IMG_0146
Medlemsmøte

Bålmøte om klima

Vi skal ha et medlemsmøte med foredrag om FNs klimapanel siste klimarapport. Foredrag ved Even Tømte, styremedlem og journalist. Diskusjon om hva vi kan gjøre hver for oss og som naturvernlag.

Styremøte

Styremøte 24.03.22

Tilstede fra styret: Even Tømte, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli (teams), Fred Kuyper; fra arbeidsgruppe Folkeforskning: Petter Martin Lindstad

Gran, gammel naturskog
Skogvern

Om vern

En kronikk i lokalavisa (og mange andre aviser i Norge) med overskrift "Bruk av skogen er også vern", skrevet av admin, dg,leder og kommunikasjonsansvarlig i Det norske Skogselskapet, førte til et leserinnlegg med overskriften "Om vern". Den ble skrevet på Skogens dag. Den dagen var det også presentasjon av Skogkur 2030 - et samarbeidsprosjekt mellom WWF, Sabima, Naturvernforbundet og Natur&Ungdom.

Uttalelse til oppstart kommuneplan samfunnsdel NAK

Iflg. §11-2 Kommuneplanens samfunnsdel, skal den ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal være sentral premiss-setter for andre deler av den kommunale planleggingen. I den forbindelsen synes det mest naturlig for Naturvernforbundet i Valdres å vektlegge overordnete økologiske prinsipper som kommentar til denne planen. I disse prinsipper er det spesielt de innbyrdes forhold som gjelder klima og biologisk mangfold som er viktige for oss å kommentere.

IMG_0181
Organisasjonsarbeid

Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Valdres på mandag 7.mars kl. 19.00 i festsalen til museet på Fagernes. Før årsmøtet temamøte om Folkeforskning. Se egen omtale. Vanlige årsmøtesaker. Valg av utsending til årsmøtet i fylkeslaget og til Landsmøte i Naturvernforbundet.

Rodlista lav Huldrestry2
Åpent møte

FOLKEFORSKNING SOM KAN ENGASJERE!

24.02.2022 | Sist oppdatert: 24.02.2022

Åpent (for alle) møte i forkant av årsmøtet til Naturvernforbundet i Valdres. Mandag 7.mars kl. 19.00 i festsalen til Museet på Fagernes. Gratis inngang. Kaffe, kaker og frukt.

Viser fra 1 til 8 av totalt 291 artikler