Du er her:

Nyheter

Uttalelse til kommuneplan Øystre Slidre arealdelen

14.02.2022 | Sist oppdatert: 14.02.2022

Som deltaker i Fjellgrensenettverket i Valdres, er vi med på å skrive under deres høringsinnspill. Vår uttalelse er derfor et supplement til dette innspillet. Våre kommentarer er rettet mot én av de fire satsingsområder som omtales i KPS: klima og miljø.

CIMG3427
Skogvern

Nye verneområder i Valdres

11.02.2022 | Sist oppdatert: 11.02.2022

Statsforvalteren i Innlandet melder i dag to nye verneområder i Valdres, begge i Vestre Slidre. Målet er å øke vern av skog opp mot 10%. Det er snakk om frivillig vern.

styremøte

Styremøte 270122

Teams møte fra kl. 18.00 til 20.00 Fra styret deltok Ole Morten, Martin, Aase, Even og Fred. Invitert med på møtet Trude Nytrøen Pedersen og Tone -Wasbak Melbye.

Familiepåsykkel
Bærekraft

Bærekraft og arealinngrep

Øystre Slidre kommune har bedt om kommentarer og innspill til arealdelen i det nye planprogrammet. Et ord som går igjen, er bærekraft og må oppfattes som det: bærekraft i rette betydningen. Jeg tok meg tid til å lese meg opp på hva bærekraft handler om og har etter hvert kommet til at ordet brukes til både pass og upass.

361A0672
Hytteparadokset

Hytteparadokset. Hva er sunn fornuft?

06.12.2021 | Sist oppdatert: 06.12.2021

Da jeg startet å lese artikkelserien «Hytteparadokset» i avisa Valdres, stilte jeg meg selv spørsmålet om betydningen av ordet paradoks. Jeg skjønte at det hadde noe med motsetningsforhold å gjøre, men tok meg tid til å lese meg opp på begrepet paradoks.

styremøte

Referat styremøte 09.11.21

Referat styremøte 09.11.21 Nettmøte deltakere: Even, Trude (invitert medlem) og Fred ( Ida Sofie og Ole) Møtet ble holdt etter et møte med lederen og sekretæren for Fylkeslaget Vi presenterte oss og våre aktiviteter og diskuterte hvordan vi kan dra nytte av hverandre. Regner med et kort referat fra fylkessekretæren.

361A4125
Bålmøte

Resterende villmark i Norge

22.10.2021 | Sist oppdatert: 22.10.2021

Bjørn Henrik Stavdal Johansen er en engasjert foredragsholder når han snakker om villmark og natur. Med sin bakgrunn som naturforvalter og -formidler ved Rovdyrsenteret på Flå i Hallingdal har han god kompetanse om temaet han snakket om for 20 tilhørere under bålmøtet i Naturvernforbundets regi ved Fløafjorden på Leira: Resterende villmark i Norge.

Viser fra 9 til 16 av totalt 291 artikler