Vandring i gammelskog

Mange hadde lyst til å lære mer om viktigheten av å ta vare på gammelskogen.

Irene Lunder

Visste du at skog ikke bare er skog? Hva er forskjellen på kulturskog og gammelskog? Visste du at det i gammelskog kan finnes trær som er mer enn 200 år gamle? Naturvernforbundet i Gran og Lunner arrangerte søndag 22. oktober en tur til området rundt Larshus på Hadeland Østås, for å få svar på alt dette.

Larshus ble i 2021 vedtatt som naturreservat og består av store områder med sammenhengende gammelskog og en rikmyr.

Kunnskapsrik formidler
Til tross for at været fristet mer for aktiviteter innendørs, møtte 26 opp til vandring i gammelskogen på Larshus søndag. Gjermund Andersen, leder av Naturvernforbundets skogutvalg, kom for å  lære oss viktigheten av å verne gammelskogen og hvordan vi kan vite hva som kjennetegner gammelskogen. En hyggelig overraskelse fikk vi da ornitolog Even Dehli ble med på turen. Even kunne fortelle oss at hver og en av oss kan lytte etter hønsehauk i nærskogen vår. Det kan være en måte å unngå flatehogst og få vernet flere områder med skog.

Kulturelle innslag
Det ble også små drypp av kulturelle innslag underveis. Stein Buan underholdt oss med sang, Arnfinn Nilsen proklamerte dikt skrevet av Hans Børli og Marrie Anne Leijenaar fremførte «Vår Beste Dag» av Erik Bye.

Hedre minne
Naturvernforbundet i Gran og Lunner arrangerte turen i gammalskauen til ære for Simen Andrè Skjervum som forlot oss så altfor tidlig. Simen satt i styret i Naturvernforbundet i Gran og Lunner. Det var flere felt innenfor natur og dyrevern som Simen var spesielt opptatt av. Dette satte oss på ideen om å lage et årlig arrangement i Simens ånd for å øke kunnskapen og interessen for disse. For Simen var vern av gammelskog viktig. Derfor ble det første arrangementet nettopp om betydningen gammelskog har for å bevare balansen i naturen og for å unngå tap av biologisk mangfold.