Velg deg en art…

Under denne fanen gir vi våre lesere anledning til å bidra med artsbeskrivelser, som vi andre kan ha glede og nytte av. På denne måte kan du på en enkel måte gi ditt bidrag til naturvern i Valdres

En rekke arter i Norge, dvs. nærmere 2000, er i dag truet. Riktignok i varierende grad, men allikevel en utfordring som vi mennesker må møte med en bevist holdning. Norge hadde som mål å stoppe den negative utviklingen av biomangfoldet i 2010, men lykkes ikke. I dag er det faktisk tvilsomt om vi kommer i mål i 2020. Selv om det er begrenset hva vi enkeltmennesker kan oppnå, er det allikevel verd forsøket å være med på å stoppe den uheldige utviklingen.

I 2008 fikk ordførerne i alle 430 kommuner i Norge et postkort med en utvalgt art å ta vare på av daværende miljøvernminister Solheim. Det er usikkert om det har ført til konstruktive handlinger, men det har bidratt til en del lokal oppmerksomhet på problemene med artsmangfoldet

Vi har ikke anledning til å sende postkort til alle innbyggere i Valdres. Men vi kan oppfordre alle til å prøve å sette seg inn i problemstillingen ”å ta vare på en enkel art”.

Velg deg en art og prøv å finne ut hva som skal til for at arten vil overleve fremtiden.

Sett deg inn i artens sterke og svake sider. Hvor den bor og hvordan bo- og leveforholdene er. Om sommeren. Om vinteren. Hva arten lever av og hvilken funksjon den har. Antall arter er nærmest ubegrenset, men du kan med fordel finne en art som er utsatt for utrydding. Søk på www.artsdatabanken.no , ”Norsk rødliste for arter 2010” og last ned de arter som er registrert som utrydningstruet. Velg deg en art du faller for og bli spesialist. Gjerne en art som finnes i Valdres. Så kan du fortelle oss andre hvordan vi kan ta vare på den.

Send oss din omtale av din favoritt art til <valdres@naturvernforbundet.no> og bli med på trekningen av en super duper miljøgrill! Vi vil også legge ut ditt innlegg på vår nettside. 

Lykke til, Naturvernforbundet i Valdres.