Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Hamar om omegn

Styret i Naturvernforbundet i Hamar og omegn ønsker med dette å kalle inn til årsmøte torsdag 9. mars kl. 19:00 på Bylab i Hamar sentrum (Torggata 63). 

Foto: Ivar Ødegaard

Kvelden starter med et åpent møte om småskala landbruk og lokal matproduksjon. Kommunene på Hedmarken er noen av de største matprodusentene i fylket, og interessen for urbant landbruk, matkasser og andre lignende initiativer er stor. Les om det åpne møtet her!

Etter det åpne møtet vil vi ta en pause med noe enkel servering, før vi starter årsmøtet.

Saksliste

Valg av ordstyrer og referent
Styrets årsmelding
Regnskap 2022
Budsjett og arbeidsprogram 2023
Valg
1. Styre
2. Delegat til fylkesårsmøte
3. Valgkomité
4. Revisor
Innkomne saker

Vi ber om at saker du måtte ønske å fremme til årsmøtet sendes på mail til ole.midthun@gmail.com innen søndag 5. mars.

Kunne du tenke deg å bidra i styrearbeid? Gi gjerne beskjed!

Påmelding på mail til leder Ole Midthun på ole.midthun@gmail.com. Vi håper å se mange av dere på årsmøtet, og ta gjerne med dere en venn!

Hilsen styret i Naturvernforbundet i Hamar og omegn

v/ leder Ole Midthun
ole.midthun@gmail.com
916 94 760