Velkommen til årsmøte mandag 7. mars

Naturvernforbundet i Gausdal avholder sitt årsmøte på Frivilligsentralen på Gausdal Arena mandag 7. mars kl. 19.00–21.00. Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

Tid: Mandag 7. mars 2022, 19.00–21.00
Sted: Gausdal Arena, Frivilligsentralen

For spørsmål angående møtet, kontakt:
David Helbæk, 913 49 511
e-post: gausdal@naturvernforbundet.no 

 

SAKSLISTE

Sak 1 Valg av møteleder og referent
Valg av møteleder
Valg av referent

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Årsmelding 

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Sak 5 Regnskap og budsjett
Regnskap legges fram på møtet.

Sak 6 Valg
Det skal velges til styre for 2022
Det skal velges valgkomite.
Det skal velges revisor.

Det skal velges lokallagets utsending til fylkesårsmøtet 12. mars 2022
Det skal velges landsmøtedelegat til landsmøtet 22. – 24. april 2022

 Sak 7 Innmeldte saker

Sak 8 Vedtekter
 

Sakspapirer blir å finne på denne siden i forkant av møtet.

Det blir enkel bevertning.

Vel møtt!

På vegne av styret,
David Helbæk