Vellykket møte om snøscooterkjøring

På tross av at én av foredragsholdere i siste lite ikke kunne stille, ble det et vellykket møte. Paul Lindviksmoen, leder for Naturvernforbundet i Oppland, hold et interessant foredrag uten at det var antydning til fanatisering. Tre momenter var utgangspunkt for hans innvendinger mot prøveordningen med rekreasjonskjøring: Støy, dyrevern og klima.

Støy er blant de momenter som spesielt hyttefolk er meget negative til. For de fleste er det ro og avstressing som er en viktig grunn for å dra på hytta. Diverse utredninger bekrefter dette og må vektlegges sterkt når en starter prosessen med forsøksordningen med rekreasjonskjøring.

Dyrevern er et vanskelig tema. Per i dag vet en ennå for lite om effekten av motorisert ferdsel på dyreliv. En del undersøkelser er klare og sier at alle former for forstyrrelser er uheldige, spesielt i hekketiden. Andre studier er mindre bastante på denne effekten. Konklusjon: vi vet for lite, noe som taler for et «føre var-prinsipp».

Klimaproblematikken. Alt tyder på at det blir umulig å overholde 2-gradersmålet. Utslipp av CO2 har faktisk økt de siste årene. Alt taler for at spesielt innen transport er det vanskelig å få til reduksjon. Det blir prinsipielt vanskelig å forstå at en skal tillate økte utslipp fra en kilde som i utgangspunkt ikke er en livsnødvendighet.

Den påfølgende debatten ga stemme både til de som støttet innlederen i hans syn og til de som vil ha en oppmykning av snøscooterbruken. Noe av argumentasjonen går på at folk som selv kan kjøre på hytta si eller til stølen sin, vil halvere kjøringen ift innleie av scootertransport. Påstanden kan diskuteres. En del leiekjøring i dag foregår ulovlig, uten at det har noe særlig konsekvens. Minste avstand på 2,5 km for å kunne tillate transport av varer, blir mange ganger ikke overholdt.  

Sør-Aurdal kommune ønsker å finne ut om bruk av en del skogsbilveier i kommune kan fungere som scooterturområde. Det vil bli en del av næringsutviklingen. Men kommune selv har ikke ressurser til denne utprøvingen, slik at private interesser selv må stå for utredningen.

En debattant stilte spørsmål ved hele forsøksordningen, når en ser hvor komplisert og krevende det blir for de som skal utvikle dette konseptet. Kanskje er det bedre å være ærlig og si: dette kan det bare ikke bli noe av.  

Avisa Valdres var til stede og vi ser med spenning på referat fra møtet.