Verden på vippepunktet

For 700 000 år siden fantes det en art, bestående av spredte bestander på noen hundre individer, som stort sett levde fredelig i et hjørne av Afrika. I dag teller arten 9 milliarder, og er i ferd med å forandre planeten fundamentalt. Arten det er snakk om er oss.

«Verden på vippepunktet» av Dag O. Hessen

Boka får en femmer av Dagbladet. Den er «kunnskapsrikt, nyansert og drøftende om klimakrisen» ifølge anmelderen. Andre anmeldere mener at boka er «viktig, klok og engasjerende og at alle må lese denne boka».  Eller «engasjert og skremmende om vippepunkter i klima og artsmangfold». Superlativene er mange og beskrivende for en god og faktaspekket fremstilling av tidens største utfordring for menneskeheten. Den pågående pandemien er bare en forsmak på hva vi må vente oss av endringer i våre liv – lokalt, regionalt, globalt.

Som kommentert er boka både kunnskapsrikt, nyansert og drøftende. Så det anbefales sterkt å lese den, hvis en vil unngå å være forutinntatt på grunnlag av tittelen «Verden på vippepunktet». Både klimaendringer og endringer i naturmangfoldet har meget sammensatte årsaker og det er mange potensielle vippepunkter. Ingen enkeltperson eller -institusjon evner å forstå alle. Det er summen av viten og antagelser som blir presentert. Også de kritiske røster får plass i boka. Men konklusjonen er klar: den pågående klimakrisen er menneskeskapt. Og det er bare menneskene som kan løse den. Slik de har klart å løse tidligere kriser.

Nordmenn er blant de mest klimaskeptiske i verden, etter Saudi-Arabia og USA. Et stort flertall sier seg enig i påstanden om at «klimaet er i endring, men menneskelig aktivitet er overhodet ikke ansvarlig for dette». Hvor mye endring må vi godta før vi endrer meningen vår om mulige årsaker? Naturlige årsaker til klimaendringer er godt dokumentert og omtalt i boka, både i et historisk og et «her og nå» perspektiv. Men den forklarer ikke den utviklingen vi er vitne til, når det gjelder ekstremvær, temperaturøkning, skogbranner, artsutryddelse. Den er til de grader godt dokumentert, at alle skeptikeres innvendinger må oppfattes som mangelfulle.

Ingen er feilfrie, heller ikke professorer. Hessen er veldig ydmyk når han kommenterer en del av sine påstander og referanser. Usikkerhet og til dels uenighet er grunnleggende i vitenskapen. Klimaforskning er vitenskap. Så kan en mene hva en vil om det. Men før en uttaler seg: les boka!   

Fred Kuyper