Vern matjorda!

Hva er verdien av matjord som kan brødfø oss som lever nå og fremtidige generasjoner i år etter år, kontra det å kunne kjøre noen minutter raskere på en motorvei som allerede er bra nok?

Hvor stor sjanse er det for at global oppvarming, på tross av FN sine prognoser, ikke vil fortsette å redusere verdens totale mat-produksjonsevne i årene som kommer? Hvordan er utsiktene for en mer fredelig verden med mindre sjanse for handelsblokade, inkl. av mat? Hvor lenge kan Norge fortsette å importere langt over halvparten av det vi spiser, store mengder soya til kraftfor til våre husdyr og mesteparten av matkornet vi bruker?

Her er litt statistikk fra SSB og Nibio: Over 1 million da matjord er nedbygd de siste 50 årene.  I Oppland ble det fra 2007-2015 omdisponert 3059 da matjord til andre formål. Gjennomsnittlig ble det i perioden 2004-2015 omdisponert ca. 8100 da matjord årlig i Norge (areal som omfattes av den kommunale rapporteringsplikten).  I tillegg i samme periode kommer faktisk nedbygd areal på 13 %   pr. år.  70 % av jorda som bygges ned er av høy matjordkvalitet, under 5 % av marginal kvalitet. I  2015 vedtok Stortinget at årlig nedbygging av matjord skal ned til under 4000 da, senest innen 2020. Både i 2015 og 2016 ble det nedbygd over 6000 da årlig. Faktisk nedbygging kommer i tillegg.  Norsk jordvernstrategi er ikke i nærheten av måloppnåelse.  

Korn er menneskenes store energikilde og utgjør ca 50 % av vårt energiinntak.  God kornjord er en av de viktigste ressursene vi har. Kun ca 3 % av Norges landareal kan brukes til matproduksjon, derav 1 % til kornproduksjon. Vårt store kjøttforbruk er ikke bærekraftig. I fremtiden må vi spise mer planteprodukter. Noe som i tillegg til å være miljøvennlig, også er bedre for helsa. Nydyrking av arealer til kornproduksjon er i liten grad mulig bl.a. pga klimatiske begrensninger. Den beste kornjorda er rundt byene. Det er derfor det historisk sett ble byer der. Med vår tids virkelighetsforståelse, har matjord liten økonomisk avkastningsevne.  Matjord er en knapp og uerstattelig ressurs.  Denne jorda som er selve livsgrunnlaget vårt, er så uendelig mye mere verdt enn kortsiktig profitt og å kunne kjøre enda litt raskere på stadig større motorveier.

Vi lever i en tid med liten bevissthet knyttet til nødvendigheten av daglig mat til befolkningen fordi vi hele tiden har så stor tilgang på mat fra nærmest alle verdenshjørner.  Verdens befolkning stiger raskt.  Alle land må verne om sine matjordressurser.   De vi har levd av i hundrevis av år, og skal leve av i fremtiden. Levende jord kan skape mange arbeidsplasser i en grønn bioøkonomi.  Vær med og still krav om en null-visjon for nedbygging av matjord!

Heidi Kristoffersen

Leder Naturvernforbundet i Lillehammer