Vern våre markblomster

Onsdag 24.april starter vi vår aksjon for fjerning av lupin og eventuell andre uønskede planter met et møte i Kulturhuset på Fagernes. Foredragsholdere fra Fylkesmannen, Vegvesenet og Dokkadelta nasjonale våtmarksenter orienterer innledningsvis.

Med bakgrunn i et avisinnlegg i avisa «Valdres» i fjor ble det rettet oppmerksomhet mot forekomsten av den uønskede, svartlista blomsten lupin. Det er en økende utbredelse av denne planten, med til dels store konsekvenser for de stedegne planter og blomster og for insektlivet. Reduksjon i det biologiske mangfold i verden og en dramatisk utvikling i insektbestanden gjør det nødvendig å ta denne situasjonen på alvor.

Vår aksjonsgruppe «Hjelp markblomstene våre» har i samarbeid med Naturvernforbundet bestemt seg for å jobbe seriøst med denne saken, som nødvendigvis må gå over flere år for at vi skal oppnå vårt mål: å utrydde alle lupiner i vårt distrikt.

Dette er en miljøsak som alle må bidra til. Vi synes det er naturlig at kommunene, som har det overordnete miljøansvaret, blir invitert med på denne aksjonen. I tillegg inviterer vi også representanter fra diverse lag og organisasjoner til denne aksjonen. 

Det første vi har planlagt å gjøre, er et åpent møte om aksjonen onsdag 24.april, fra kl. 10.00 – 14.00. Møtet skal være i Festsalen i Kulturhuset på Fagernes. Vi har invitert følgende foredragsholdere:

Fra Fylkesmannen: Guri Grønolen: «Fremmede arter – Regelverk og prioriteringer i fylket».

Fra Vegvesenet: Grete Sponga: «Hagelupin langs veg i Valdres».

Fra Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter: Anne-Sofie Bergene Strømme: «Bekjempelsesforsøk på hagelupin».

Er du interessert i temaet, meld deg på!

Send oss en tilbakemelding om dukommer, til min e-postadresse: kuyp@online.no eller ring

Fred Kuyper  Mob.: 95 93 18 02